Hoeveel successierechten betaal je op de gezinswoning? - Successiehuis

Hoeveel successierechten betaal je op de gezinswoning?

1 augustus 2019
successierechten gezinswoning

Het antwoord hierop is voor Vlaanderen héél simpel : de partner betaalt niks op de gezinswoning. De kinderen betalen het normale tarief (3% tot 50.000 , 9% tot 250.000 en 27% boven de 250.000).

En het begrip partner kan je héél ruim bekijken: dat is niet enkel de gehuwde partner, maar ook de wettelijk samenwonende partner én zelfs de feitelijk samenwonende partner. Voor deze laatste is wel vereist dat deze al minstens 3 jaar samenleeft en een gemeenschappelijke huishouding voerde met de overleden partner.

Het moet hierbij wel over de gezinswoning gaan die in privé bezit is. Indien de gezinswoning eigendom is van een vennootschap kan u niet genieten van de vrijstelling op de gezinswoning.

Wanneer de gezinswoning voor het vruchtgebruik in de vennootschap zit en voor de blote eigendom bij u privé, dan geldt de vrijstelling enkel op het gedeelte van de blote eigendom. De waarde hiervan zal dus toenemen naarmate de tijd vordert en de resterende duurtijd van het vruchtgebruik afneemt. Er is dus niet direct reden tot paniek wanneer u zich in die situatie zou bevinden.

Algemeen beschouwd kunnen we dus stellen dat vermits de partner niks betaalt op de gezinswoning het fiscaal natuurlijk zaak is om de gezinswoning in de grootst mogelijke mate naar de langstlevende partner te doen gaan en niet naar de kinderen.

Bij gehuwden met een gemeenschapsstelsel is dat makkelijk op te lossen door in het huwelijkscontract een toebedeling te voorzien van de gezinswoning. Middels een zogenaamd keuzebeding kan de langstlevende opteren om de gezinswoning in volle eigendom te krijgen.

Ook een testament kan fiscaal perfect hetzelfde bereiken. Dan moet u uw huwelijkscontract niet eens aanpassen.

Een testament kan ook de oplossing zijn voor zij die niet gehuwd zijn met een gemeenschapsstelsel.

Let wel, zoals we hierboven reeds aanhaalden, betalen de kinderen wel het normale tarief op de gezinswoning. De vrijstelling geldt met andere woorden enkel en alleen bij het eerste overlijden van de partners. Wanneer de langstlevende partner komt te overlijden erven alleen de kinderen, en dan betalen zij natuurlijk op de volle eigendom van de gezinswoning.

Maar zover moet u het niet laten komen. De langstlevende partner kan immers ten allen tijde beslissen om de gezinswoning in blote eigendom te schenken aan de kinderen of zelfs om de gezinswoning te verkopen en vervolgens een kleinere woonst te huren. De gelden van de verkoopprijs kunnen dan vrij van schenkingsrechten en, onder voorwaarden, vrij van erfbelastingen aan de kinderen worden geschonken. Door een last te koppelen aan die schenking kan de langstlevende er zich ook van verzekeren dat hij of zij de huurprijs kan blijven betalen.

Contacteer ons indien je met vragen hieromtrent zit of indien je samen met ons wil bekijken hoe de overdracht van je gezinswoning het best kan organiseren.