Kan je de gezinswoning aan één van jouw kinderen schenken? - Successiehuis

Kan je de gezinswoning aan één van jouw kinderen schenken?

31 juli 2020
gezinswoning schenken

Stel dat u 2 kinderen hebt en dat één van hen een hechte emotionele band met de gezinswoning heeft en daar later wil intrekken. Kan u in die omstandigheden desgewenst uw gezinswoning aan dat ene kind schenken?

Het antwoord hierop hangt af van de concrete situatie.

Eerst en vooral is het zo dat in dit voorbeeld beide kinderen elk recht hebben op 25% van de nalatenschap. Per saldo beschikt u daarnaast nog over een vrij beschikbaar deel van 50%, een deel waarover u vrij kan beschikken en dat u dus aan om het even wie kan schenken zonder dat ook iemand maar daar iets kan tegen inbrengen.

Dit betekent in ons voorbeeld dat u aan het ene kind 75% zou kunnen laten toekomen terwijl het andere kind zich moet tevreden stellen met 25%
.

Gesteld dat de gezinswoning niet méér bedraagt dan 75% van de nalatenschap, kan u dus perfect de gezinswoning aan het ene kind geven zonder dat de broer of zus dit kan aanvechten.

Maar opgelet, elke schenking wordt voor de waardering ervan in de nalatenschap geïndexeerd over de duurtijd tussen de dag van de schenking en de dag van het overlijden. U moet de 75% waarvan hierboven sprake dus hieraan aftoetsen.

En het kan nog complexer worden wanneer u de gezinswoning zou geschonken hebben met voorbehoud van vruchtgebruik. In dat geval dient voor de waardering van het geschonken goed immers te worden gekeken naar de waarde ervan op de dag dat de begiftigde het vruchtgebruik verwerft, dus veelal op de dagvan het overlijden van de schenker.

Dat laatste kan serieus roet in het eten gooien. Stel immers dat de waarde van de gezinswoning in de loop er der jaren fel in waarde is gestegen, dan is het niet langer ondenkbaar dat de grens van 75% wordt overschreden en dat de plannen dus worden gedwarsboomd. Het andere kind dat niks heeft gekregen zal in dat geval inkorting kunnen vragen om zo aan zijn of haar voorbehouden deel van 25% te geraken.

Nu goed, een andere regel van het nieuwe erfrecht mildert dat nadeel wel enigszins doordat de inkorting voortaan enkel nog in waarde kan worden gevraagd.  Het kind dat de gezinswoning heeft ontvangen weet zich er op die manier toch van verzekerd dat het in de gezinswoning zal kunnen blijven wonen en dat het in het slechtste geval enkel kan worden gedwongen om een compensatie te betalen aan zijn of haar broer of zus.

Op zich kunnen de plannen dus ten allen tijde doorgaan, ook kan er een kleine financiële angel aan hangen.

Successieplanning is in de eerste plaats elkaar beschermen en een antwoord te bieden aan de concrete behoeften en wensen. Dit geldt niet in het minst voor de gezinswoning. Contacteer ons gerust voor een afspraak zodat we de voor jou de meest gunstige oplossing kunnen uitwerken.