Wat met de gezinswoning in de tweede nalatenschap? - Successiehuis

Wat met de gezinswoning in de tweede nalatenschap?

3 februari 2020
gezinswoning tweede nalatenschap

In Vlaanderen is de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting in hoofde van de langstlevende echtgenoot. Maar dat is niet zo bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De kinderen die bij het tweede overlijden de gezinswoning in handen krijgen betalen hierop dus de normaal verschuldigde erfbelastingen.

Daar waar de factuur bij het eerste overlijden dus nog kan meevallen, riskeert deze alsnog zwaar door te wegen wanneer we de optelsom maken over de nalatenschap van beide ouders samen.

In extremis betalen de erfgenamen niks bij het eerst overlijden en betalen ze de dik en dubbel de volle pot bij het tweede overlijden.

Hoezo, kan je vragen?

Welnu, denk bijvoorbeeld aan een koppel dat is gehuwd met het klassieke wettelijk stelsel. Vaak is dan voorzien in een huwelijkscontract  met een clausule die ervoor zorgt dat de langstlevende echtgenoot de gezinswoning in volle eigendom krijgt toebedeeld. Of denk aan een koppel waarbij de eerststervende zijn deel in woning via een testament legateert aan de langstlevende echtgenoot.

In beide gevallen gaat de gezinswoning zonder ook maar één euro aan erfbelasting over naar de langstlevende echtgenoot. Op zich is dat natuurlijk al een mooie meevaller want dat betekent dat de langstlevende echtgenoot in de gezinswoning mag blijven wonen zonder dat vadertje staat daarbij aan de kassa passeert.

Maar let op, met name doordat de gezinswoning in ons voorbeeld nu volledig voor de volle eigendom in handen van de langstlevende ouder zit, riskeren de kinderen alsnog het gelag te moeten betalen bij het overlijden van die langstlevende ouder. Ze zullen niet alleen de normale erfbelastingen verschuldigd zijn, dus zonder vrijstelling of ander gunstregime, maar bovendien zullen ze allicht ook vlugger in de hoge tariefschijven vallen omdat ze in één keer de volle eigendom erven én bovendien met een erfgenaam minder zijn dan bij het eerste overlijden (de langstlevende ouder erft deze keer uiteraard niet mee).

Wil je dus een oplossing uitwerken die verder kijkt dan het eerste overlijden, dan is het zaak om ook te overwegen wat je met de gezinswoning kan doen bij het tweede overlijden.

Als de langstlevende echtgenoot zinnens is om nog lang in de ouderlijke woning te blijven wonen, is het misschien nuttig om die, eventueel gespreid in de tijd, te schenken aan de kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik. Het is alleszins verstandig om de kostprijs daarvan te laten berekenen en die te vergelijken met de erfbelastingen die jouw kinderen anders sowieso gaan moeten betalen.

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek. We denken graag met je mee en zetten samen met jou de pro’s en de contra’s op rij. Op die manier kan u met kennis van zaken de juiste beslissing nemen.