De langstlevende echtgenoot krijgt soms meer dan je denkt - Successiehuis

De langstlevende echtgenoot krijgt soms meer dan je denkt

12 juli 2023

Klassiek erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van het vermogen van de eerststervende. Maar dat is zeker niet altijd zo. Vaak zien we dat je als langstlevende een stuk meer uit de brand kan slepen.

De magie van een huwelijkscontract

Wie bijvoorbeeld gehuwd is met een gemeenschapsstelsel (zoals het wettelijk stelsel) kan desgevallend terugvallen op een huwelijkscontract. Hierin wordt meestal opgenomen dat de huwelijksgemeenschap geheel of gedeeltelijk, automatisch of naar keuze, in volle eigendom naar de langstlevende gaat. Check daarom tijdig je huwelijkscontract en kijk na of dit soort clausule al dan niet voorzien is. Bekijk ook of de keuzemogelijkheden ruim genoeg geformuleerd zijn.

Of een testament en een levensverzekering

Het huwelijkscontract is niet de enige weg om elkaar meer te gunnen. Evengoed kan je een testament opstellen waarin je bepaalde goederen in volle eigendom toebedeelt aan jouw partner. En laten we de levensverzekering niet vergeten, die bij overlijden rechtstreeks een geldsom aan de echtgenoot uitkeert.

En wat als er geen kinderen zijn?

Je erft als langstlevende sowieso de ganse huwelijksgemeenschap in volle eigendom wanneer er geen kinderen zijn en je in samenloop komt met je schoonouders en/of schoonbroers en zussen.

Kom je in samenloop met erfgenamen die nog verder in de rij staan (vierde orde zoals ooms, tantes, neven en nichten), dan zal je als langstlevende echtgenoot zelfs de volle eigendom op het ganse vermogen van de eerststervende in handen krijgen. Je krijgt dan niet alleen de goederen uit de huwelijksgemeenschap in volle eigendom, maar ook de goederen die tot het eigen vermogen van je overleden partner behoorden, zoals de goederen die deze had geërfd van zijn of haar ouders. Dat gaat dus zeer ver.

En zelfs koppels die gehuwd zijn met scheiding van goederen en waar er in de regel dus géén huwelijksgemeenschap bestaat, staan niet langer in de kou. Sinds 1/9/2018 is het namelijk zo dat, in afwezigheid van kinderen, de langstlevende ook de volle eigendom verkrijgt van goederen die hij of zij samen met de overleden partner in exclusieve onverdeeldheid hield. We nemen het voorbeeld van een bedrijfsleider die gehuwd is met scheiding van goederen, geen kinderen heeft en die samen met zijn echtgenoot een gezinswoning koopt. Per hypothese heeft hij 80% in zijn bezit en zijn echtgenote 20%, zodat ze samen 100% hebben. We spreken in dat geval van een exclusieve onverdeeldheid en dit zorgt ervoor dat bij het overlijden van de bedrijfsleider zijn vrouw de 80% van hem in volle eigendom zal erven! De ouders, noch de broers of zussen van de bedrijfsleider zullen hier aanspraak kunnen op maken.

Op die manier heeft de wetgever de koppels willen gelijk behandelen, ongeacht of die nu zijn gehuwd met gemeenschap van goederen en iets gekocht hebben via de gemeenschap dan wel gehuwd zijn met scheiding van goederen en iets in onverdeeldheid hebben gekocht.

Wil je samen met ons de mogelijkheden overlopen, maak dan hier je afspraak. We denken graag met je mee. 

 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be