Erfbelasting en politiek: hoger/lager - Successiehuis

Erfbelasting en politiek: hoger/lager

5 oktober 2018
erfbelasting en politiek
Nog 9 keer slapen en we mogen onze stem laten horen op lokaal niveau. Volgend jaar stemmen we dan federaal, Vlaams en Europees. Erfbelastingen zijn niet echt een politiek thema op vandaag, maar het is toch eens interessant op te snorren wie welke plannen heeft. Wat blijkt? Voor sommigen is het nooit genoeg, voor anderen veel te veel.

 

Het Vlaams Belang is het meest radicaal en laat dat nu geen verrassing zijn. Deze partij pleit voor een regelrechte afschaffing van de erfbelasting, de meest gehate belasting volgens hen. De stelling is eenvoudig: waarom nog eens belasting betalen op iets wat al tijdens het leven belast is (via personenbelasting, roerende voorheffingen en dies meer)?

Aan het andere uiteinde van het spectrum heb je de PVDA. Die formuleert niet echt een standpunt inzake erfbelasting, maar hun pleidooi voor een volledig transparant vermogenskadaster (iets wat eigenlijk vandaag al grotendeels bestaat, me dunkt) laat vermoeden dat ze ‘de rijken’ graag meer zouden doen bijdragen. Zij zien daarin ongetwijfeld het middel bij uitstek om de rijkdom beter te herverdelen.

De Sp-a stelt dan weer voor om een eerste schijf van €250.000 aan schenkingen of erfenissen belastingvrij te houden, een standpunt dat verder gaat dan de vrijstellingen van vandaag. Om dat te betalen moeten ‘alle achterpoortjes’ worden gesloten zodat iedereen een ‘faire’ bijdrage levert. Wat men geeft, neemt men aan de andere kant terug. Groen denkt ook in die richting. Vooral de ‘rijken’ profiteren van uitzonderingen op de hoge tarieven poneert Groen. Wat die uitzonderingen dan wel zijn en hoe hiervan misbruik wordt gemaakt is niet duidelijk.

NV-A heeft een boontje voor kinderen jonger dan 21, de langstlevende partner en alleenstaanden. De langstlevende partner zou geen erfbelasting meer moeten betalen en een alleenstaande moet ‘een beste vriend’ kunnen aanduiden die dan erft aan de tarieven van ‘een partner of een kind’.

De CD&V en Open Vld liggen wat meer in het midden van het bed. De christendemocraten en de liberalen lijken tevreden met de doorgevoerde hervormingen. Lagere toptarieven, een vrijstelling voor de partner en een flexibele erfenissprong zorgen voor vreugdekreten. De liberaal Bart Tommelein, op  Vlaams niveau bevoegd voor erfenisbelasting, is uiteraard ’trots’ op de belastingverlaging. Er lijken bij deze partijen niet echt plannen voor een meer doorgedreven verlaging of verandering.

Hoe dan ook zal elke hervorming zijn budgettaire consequenties hebben. De geïnde erfbelasting bedraagt – op Vlaams niveau – pakweg €1,4 miljard, niet echt een peulschil. Dromen van een afschaffing is wellicht naïef.

Conclusie: de erfbelasting, een belasting waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, is niet echt een hot topic in verkiezingstijden. Toch hebben een aantal partijen uitgesproken standpunten. We zien zowel spierballengerol (wir ‘afschaffen’ das:)) als naïviteit. Gezien de recente hervorming, al bij al vrij evenwichtig, zal er de komende regeerperiode weinig veranderen. Het budgettaire plaatje moet immers kloppen.