Uw onderneming aan één van uw kinderen overlaten? - Successiehuis

Uw onderneming aan één van uw kinderen overlaten?

22 juli 2022

U hebt meerdere kinderen, maar slechts één heeft interesse om uw zaak verder te zetten. De overige kinderen hebben een andere beroepskeuze gemaakt, ze wonen in het buitenland of ze werken mee in de zaak van hun partner.

Onder die omstandigheden wenst u uw onderneming aan dat ene kind over te dragen, maar tegelijk wenst u uw andere kinderen niet te benadelen. Hoe gaat u hierbij best te werk?

Verkoop

U kan opteren voor een verkoop van de onderneming aan het geïnteresseerde kind. Aangenomen dat de prijs die u vraagt geen verdoken schenking is en dus marktconform is, bent u zeker dat elk kind evenveel kan krijgen. U kan immers de ontvangen verkoopprijs in gelijke schijven doorschenken aan elk van uw kinderen. Om problemen te vermijden zorgt u er dus voor dat de koper de verkoopprijs daadwerkelijk betaalt. U kan met andere woorden best géén uitstel van betaling verlenen.

Of een schenking

Wenst u het actieve kind niet op te zadelen met een lening, dan kan u een schenking doen. Doet u die schenking als voorschot op erfdeel, dan gaat u géén enkel kind benadelen. Bij uw overlijden zal dan rekening gehouden worden met de waarde van de gedane schenking om ieders deel te bepalen. Wanneer u niet over veel ander vermogen beschikt naast uw onderneming, zal het kind dat de schenking heeft gekregen een opleg moeten betalen aan zijn broers/zussen. Gevolg: alle kinderen zijn gelijk voor de wet en u hebt de zekerheid dat uw onderneming bij het ‘juiste’ kind terechtkomt.

Schenken aan een voordeeltarief

Onder bepaalde voorwaarden kan uw onderneming zelfs gratis’ geschonken worden, dus zonder betaling van enige schenkbelasting. Eén van de voorwaarden is dat uw onderneming minstens gedurende 3 jaar wordt verdergezet na de schenking.  Een bijkomende reden dus om op tijd een schenking te overwegen.

Schenken in blote eigendom

Tot slot willen we onderlijnen dat u de schenking kunt beperken tot de blote eigendom, terwijl u en uw echtgenoot het vruchtgebruik in handen houdt. Op die manier behoudt u enige controle en hebt u nog uitzicht op bepaalde inkomsten, bijvoorbeeld als er dividenden worden uitbetaald. Maar vergis u niet, u kan als vruchtgebruiker niet langer uw onderneming verkopen.

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik kan voor de begiftigde risicovoller zijn. De opvolger riskeert immers meer te moeten opleggen aan broer en/of zus als de vruchtgebruiker overlijdt. Dan pas zal de waarde van de schenking worden gewaardeerd, mogelijks aan een veel hogere waarde dan ten tijde van de schenking zelf. Bespreek dit op voorhand met uw adviseurs, want het is perfect mogelijk om dit op te vangen in de schenkingsakte zodat de nadelige gevolgen voor het kind/opvolger uitgesloten zijn.

 

Of een variatie op de vorige oplossingen

Niet alle situaties zijn zwart/wit. Het is niet of verkopen of schenken. U kan in stappen werken of u kan opteren voor een gedeeltelijke verkoop en een gedeeltelijke schenking. Soms zien we dat de aandelen geschonken worden aan één kind en dat op hetzelfde moment roerende en/of onroerende goederen geschonken worden aan een ander kind. In een ideale wereld maakt u gebruik van een (globale) (erf)overeenkomst waarin alle waardes definitief worden vastgeklikt. Resultaat? Gemoedsrust voor de schenker(s) en de begiftigden.

Kortom een oplossing op maat is mogelijk, als u maar hard genoeg zoekt.

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be

 

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee.