Waarom een overlijdensdekking zo belangrijk is voor ondernemers! - Successiehuis

Waarom een overlijdensdekking zo belangrijk is voor ondernemers!

6 april 2021

Niemand denkt graag aan zijn overlijden, maar doe het toch maar wanneer u niet wilt dat uw nabestaanden in financiële problemen komen wanneer u onverwachts zou komen te overlijden.

Vroeg begonnen is half gewonnen

Een overlijdensdekking: hoe vroeger u eraan denkt, hoe lager de premie zal zijn en omgekeerd. En het is ook dikwijls net wanneer u nog jong bent dat u er het meeste baat bij hebt, omdat u vaak nog volop investeert (en dus schulden hebt). Geen financiële reserves dus. Uw erfgenamen riskeren dan geblokkeerd te geraken wanneer u niet voorziet in een extra overlijdensdekking.

Liquiditeit: een probleem?

Om de erfbelasting te kunnen betalen en om verder te kunnen met hun leven kan u niet uitsluiten dat uw erfgenamen bestanddelen uit het vermogen moeten verkopen. Dat zou het liquiditeitsprobleem oplossen, maar daar wringt net het schoentje bij ondernemers. Het is voor ondernemers niet uitzonderlijk dat hun ganse hebben en houden in de zaak zit. Dat zorgt er dan voor dat hun erfgenamen ook op dat vlak in de problemen kunnen belanden, want een zaak verkoop je niet zomaar in een handomdraai.  De zaak is een zeer illiquide vermogensbestanddeel en kandidaat overnemers zijn  weigerachtig omdat de zaakvoerder er niet meer is. De bedrijfscontinuïteit is dus niet meer gegarandeerd . De ondernemer himself is immers de sleutelfiguur van zijn/haar onderneming. Bovendien kunnen schulden de overnemers afschrikken.

U merkt het, door het plotse overlijden van de (jonge) ondernemer dreigt het uitgestippelde groeipad een flinke knauw te krijgen. Zonder de extra financiële zuurstof van een adequate overlijdensdekking dreigt het overlijden uit te monden in een financiële nachtmerrie.

Ook voor ‘minder jonge’ ondernemers?

En dit kan zelfs zo zijn voor de al iets oudere ondernemer. Steeds meer zien we deze ondernemers bijvoorbeeld een tweede verblijf kopen met geleend geld. Wanneer ze dan zouden komen te overlijden, zitten de erfgenamen met de schulden opgezadeld, want er is geen schuldsaldoverzekering afgesloten wegens te duur.

Voor je het weet dreigen ook in deze situatie liquiditeitsproblemen de kop op te steken.  Ook hier kan de overlijdensdekking voor een betaalbare en adequate oplossing zorgen. Een oudere ondernemer zal natuurlijk meer betalen voor de overlijdensdekking, maar gesteld dat hij die beperkt tot overlijden bij ongeval, zal er – normaal gezien –  wel een betaalbare oplossing kunnen worden gevonden.

Conclusie:

Voor ondernemers kan een op maat gemaakte overlijdensdekking een adequaat middel zijn om de naasten financieel te beschermen. Begin hier op tijd mee want de premies zijn uiteraard leeftijdsgebonden. We helpen u graag op weg in overleg met uw adviseurs.

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be