Wat betekent het voor de langstlevende om de gezinswoning in vruchtgebruik te erven? - Successiehuis

Wat betekent het voor de langstlevende om de gezinswoning in vruchtgebruik te erven?

8 oktober 2019
gezinswoning vruchtgebruik

In erfenissen is vaak sprake van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar. Het is van belang eens stil te staan bij de rechten en plichten van de vruchtgebruiker. Wat zijn de valkuilen?

In een klassieke gezinssituatie waarbij de erflater zowel een langstlevende partner als kinderen als erfgenaam achter laat, zal de langstlevende partner, indien gehuwd of wettelijk samenwonend, van rechtswege het vruchtgebruik op de gezinswoning erven.

Om precies te weten wat dit inhoudt is het van belang te kijken naar de rechten en de plichten die dat met zich meebrengt.

Algemeen kan je aannemen dat zowel de rechten als de plichten ruimer zijn dan die van een huurder.

De vruchtgebruiker kan bijvoorbeeld de gezinswoning zowel zelf gebruiken als verhuren. Dit laatste kan interessant zijn wanneer de gezinswoning te groot is geworden en u daarom zou beslissen om kleiner te gaan wonen. De gezinswoning wil of kan u misschien niet verkopen, maar u kan in elk geval wel verhuren. Misschien kan u met de huurprijs die u dan ontvangt niet alleen de huurprijs van een kleinere woning betalen maar er ook nog een extra leefbudget aan over houden!

Maar let op, ook de plichten lopen als vruchtgebruiker door.

In de eerste plaats staat u in voor de lasten van de woning. U zal dus de onroerende voorheffing moeten blijven betalen alsook alle andere lokale belastingen.

U zal ook het kadastraal inkomen van de woning in uw aangifte personenbelasting moeten opnemen.

En daar stopt het niet mee. Net zoals een huurder moet u in staan voor een correct onderhoud van de woning maar anders dan een huurder moet u in principe ook instaan voor alle herstellingen aan de woning, kleine en middelgrote.

Enkel de grote herstellingen blijven ten laste van de eigenaar, maar daar kan over getwist worden. De wet is ter zake immers vaag. Wat met bijvoorbeeld een aardgasketel die aan vervanging toe is? Daarmee zou de vruchtgebruiker wel eens voor heel onaangename verrassingen kunnen te komen staan? Maar kan de vruchtgebruiker zich wel wenden tot de blote eigenaars, in casu de kinderen? Misschien hebben die niet eens het geld daarvoor?

Je merkt het, de opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom kan de kiem zijn voor een familiaal conflict. En dat is net wat iedereen wil vermijden.

Contacteer ons indien je met vragen zit  hieromtrent of indien u samen met ons wil bekijken hoe de situatie van de langstlevende echtgenoot of partner comfortabeler kan worden gemaakt.