Hoe zit het met het vermogen dat u zelf van uw ouders hebt gekregen? - Successiehuis

Hoe zit het met het vermogen dat u zelf van uw ouders hebt gekregen?

2 november 2021

Wanneer we denken over successieplanning denken we vaak spontaan aan de overdracht van het vermogen naar onze partner en/of kinderen. Maar eigenlijk begint het al vroeger.

Zelf bent u immers ook erfgenaam van uw ouders en misschien heeft u al een schenking ontvangen…

U bent getrouwd bent onder het wettelijk stelsel?

Het antwoord hierop is genuanceerd, in die zin dat enerzijds de gekregen goederen blijven behoren tot uw eigen vermogen, maar dat anderzijds de inkomsten uit de goederen in de huwelijksgemeenschap terecht komen. Indien u bijvoorbeeld een appartement hebt gekregen dat wordt verhuurd, dan blijft dat appartement van u, maar de huurinkomsten daarentegen komen aan u én uw partner toe.

Dat is de klassieke situatie, maar het kan ook anders wanneer u zelf zou beslissen om wat u gekregen hebt naderhand in te brengen in de huwelijksgemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld toepasselijk zijn wanneer u een woning hebt gekregen waarvan u beiden plant er jullie gezinswoning van te maken. Door de gezinswoning in de huwelijksgemeenschap in te brengen dragen jullie gezamenlijk bij in de kosten voor de renovatie van de woning en kunnen jullie via jullie huwelijkscontract er voor zorgen dat de langstlevende onder jullie de volle eigendom van de woning krijgt.

Maar let op, alvorens u die stappen zou overwegen moet u nauwkeurig de schenkingsvoorwaarden nalezen en er met name op toezien dat er geen clausule is opgenomen die de koude kant uitsluit, dat is een clausule die u als begiftigde kan verbieden om naderhand de gekregen woning in de huwelijksgemeenschap in te brengen.

En wat bij een stelsel van scheiding van goederen?

Dan blijf niet alleen het gekregen vermogen eigen, maar ook alle inkomsten op dat vermogen. Er is dan immers niks gemeenschappelijks.

En tot slot, kijken we nog even verder, dan zou u wat u van uw ouders hebt geërfd op uw beurt meteen op een fiscaal vriendelijke manier kunnen doorsluizen naar uw kinderen. Dit kan via de techniek van de zogenaamde doorgeefschenking.  Op die manier gaat er niks(*) naar uw partner en laat u alles direct naar de volgende generatie doorstromen. Deze doorgeefschenking dient te gebeuren binnen het jaar na het openvallen van de nalatenschap van uw ouders én via notariële akte.

(*) behoudens in de context van een wettelijk voortgezet vruchtgebruik kan de echtgenoot géén vruchtgebruik claimen op een aan de kinderen gedane schenking.

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil je over voormeld onderwerp wat meer te weten komen tijdens een eerste vrijblijvend gesprek? Dat kan, maak hier jouw afspraak. We denken graag met je mee. 

Jan Vanoverbeke

Jan.vanoverbeke@successiehuis.be