info@successiehuis.be

Schenking in Nederland

Waar start ik voor een schenking in Nederland?

Voor een handgift, een bankgift of een onrechtstreeks schenking is er geen schenkbelasting verschuldigd tenzij het bewijsdocument vrijwillig wordt geregistreerd. Bij gebreke aan registratie zal alsnog erfbelasting verschuldigd zijn indien de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar na de schenking.

Wil je een toch een notariële akte zonder schenkbelasting te betalen? Dan moet je naar het buitenland. Belgen gaan vooral naar buurland Nederland om dergelijke schenkingen te doen. Aangezien er een tussenkomst is van een buitenlandse notaris, is een notarieel ereloon verschuldigd. De begeleiding van een notaris garandeert wel een objectieve kijk op de zaken (soms wordt trouwens overlegd met een Belgische collega om zeker geen fouten te maken tegen de Belgische wetgeving).

 

De volledige info kan u terugvinden op: "Schenking in Nederland".

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie