info@successiehuis.be

Sitemap

Skip Navigation Links.
Home
Tekst naast twitterfeed
Onze dienstverlening
Samenwonen of trouwen?
Samenwonen
Feitelijk samenwonen
Wettelijk samenwonen
Trouwen
Met algehele gemeenschap
Met volledige scheiding van goederen
Huwen met wettelijk stelsel
Minder erfbelasting betalen?
De bankgift
De schenking via notariële akte
Schenking van roerende goederen
Schenking van een familiale onderneming of vennootschap
Schenking van een vastgoed
De maatschap
Het huwelijkscontract
Je partner beter beschermen?
Het huwelijk
Testament
Schenking tussen echtgenoten
Beding van aanwas
Levensverzekering
Gezinswoning
Zorgvolmacht
Maatschap
Doe-het-zelf
Bereken
Maak mijn contract
Meer weten?
Blog
Contact
Onze adviseur in actie
Maak een afspraak
Titel
Blok 3
Blok 2
Blok 1
Bescherming gezinswoning
To do checklist bij overlijden
Geld schenken
Successierechten vermijden
Vastgoed schenken
Schenken aan kleinkinderen
Feitelijk samenwonen
Schenking in Nederland
Verdelen van nalatenschap
Bescherming langstlevende
Aangifte erfenis, nalatenschap, successie
Beding van aanwas
Bedrijfsschenking, schenken familiebedrijf
Bevoordelen echtgenote
Blote eigendom
De maatschap en successie
Eigenhandig testament
Emigreren en successierechten
Erfenis aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen
Geen successierechten betalen
Gehandicapte kinderen en successie
Internationaal testament
Kunst en successie
Langst leeft al heeft
Levensverzekering en successie
Levensverzekering en successieplanning
Naakte eigendom
Notarieel testament
Notariskosten berekenen
Opstellen testament
Optimaliseren successierechten & organiseren van successie
Overlijden buitenland
Ruzie bij nalatenschap
Scheiding van goederen
Statuten maatschap
Successieberekening
Successierechten bedrijf
Successierechten in Frankrijk
Tweede verblijf en successie
Valkuilen successieplanning
Wat is successieplanning?
Wie erft?
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie