info@successiehuis.be

Blog

jan 3 / 2020
UW GEZINSWONING WEGSCHENKEN IS NIET ALTIJD EEN GOED IDEE

Voor de meesten onder ons vormt de gezinswoning het belangrijkste bestanddeel van het familiaal vermogen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat een beslissing met betrekking de gezinswoning verstrekkende gevolgen voor u kan hebben.Vooraleer u zou beslissen om fiscaal te gaan plannen en uw gezinswoning weg te schenken aan uw kinderen denkt u dus best twee keer na. Misschien moet u uw gezinswoning bekijken als een appeltje voor de dorst en kan u om die reden best uw gezinswoning zelf zo lang mogelijk in uw bezit houden? Stel u immers eens voor dat u later voor onverwachte medische kosten komt te staan. Zou het dan niet handig zijn om nog uw woning te hebben? U kan deze dan immers verkopen en met de aldus ontvangen verkoopprijs uw kosten dekken.


Los van het financiële aspect moet u er ook rekening mee houden dat u niet in alle gevallen zomaar uw woning aan om het even wie kan schenken. Misschien hebt u reservataire erfgenamen waarmee u rekening dient te houden? Uw partner bijvoorbeeld heeft sowieso recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning. U kan dus, indien uw gehuwd bent, hoogstens de blote eigendom schenken.

Voorts kan u ook niet in alle gevallen beslissen om de gezinswoning aan één van uw kinderen weg te schenken buiten deel. Uw anderen kinderen hebben immers ook hun reservatair deel waar u niet omheen kunt fietsen.

Tenslotte houd u er best ook rekening mee dat uw kinderen misschien wel niet geïnteresseerd zijn in de familiale gezinswoning. Wat moeten ze immers aanvangen met een oude woning waar veel kosten aan verwacht worden?


U merkt het, wanneer u aan vermogensplanning wil doen, zet u best eens alles op een rijtje zodat u die oplossing kan uitwerken die het dichtst aansluit bij zowel uw wensen als bij uw familiale en financiële situatie.


Misschien kan een schenking wél nuttig zijn in uw situatie, al dan niet onder last voor de begiftigden om u maandelijks een bepaald bedrag uit te keren. Maar evengoed kan het zo zijn dat een schenking niet de beste oplossing is en dat u misschien beter kan denken over een verkoop van de gezinswoning, al dan niet aan een vreemde, gevolgd door een, gedeeltelijke, schenking van de verkoopprijs aan uw kinderen?

Elke situatie is anders en verdient een eigen aanpak. Wil u met ons kennismaken tijdens een vrijblijvend gesprek? Dat kan, via deze link:  Maak een afspraak

We denken graag met u mee en zetten samen met u de pro’s en de contra’s op rij. Op die manier kan u met kennis van zaken de juiste beslissing nemen.


Jan Vanoverbeke 
jan.vanoverbeke@successiehuis.be

{ImageControl}
{lblDate}
{CategoriesControl} {lblTitel}
{dvText}
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie