info@successiehuis.be

Aangifte erfenis, nalatenschap, successie

Aangifte van erfenis of nalatenschap is verplicht

 

Bij een overlijden zijn de erfgenamen (zij die erven) verplicht een aangifte in te dienen van alle zaken die zij erven. De aangifte is een overzicht van alle activa (gelden, juwelen, auto’s, inboedel, huizen,…) en alle passiva (schulden). Deze aangifte van de erfenis of nalatenschap moet gebeuren binnen de 4 maanden na het overlijden ( bij een overlijden in het buitenland is de termijn iets langer). Deze aangifte is verplicht.

 

Op basis van de aangifte van erfenis wordt de erfbelasting berekend door de Vlaamse belastingdienst. Het document dient door alle indieners te worden ondertekend, indien dit niet zo is wordt de aangifte als ongeldig beschouwd. 

 

De erfgenamen, algemene legatarissen kunnen de aangifte zelf indienen of daarvoor een beroep doen op een notaris. Bij het indienen van de aangifte zijn er 2 opties:

 

  • gezamenlijke aangifte: zodra minstens 2 erfopvolgers samen de aangifte invullen.
  • individuele aangifte: als u alleen een aangifte indient.

 

Voor meer informatie over de aangifte van erfenis, aangifte nalatenschap en aangifte successie, aarzel niet ons te contacteren.

 

 

 

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie